“ Kang Sarpin Minta Dikebiri” Lah……..?!

 Iya. “Kang Sarpin  Minta Dikebiri” adalah salah satu judul pada buku kumpulan cerita pendek tulisan dari Ahmad Tohari. Kang Sarpin…